צוות המערכת:

שרה אוסצקי-לזר, עורכת

יוני מנדל וחנאן סעדי, חברי מערכת