[vc_row full_width="" parallax="" parallax_image=""][vc_column width="3/4"][vc_column_text css_animation="appear"]

על ספרו של פריד אבו שקרה זהות האמן הפלסטיני: בין מסורת, תרבות, מודרנה וגלובליזציה, עמותת אלסבאר, הגלריה לאמנות אום אל-פחם, 2015.  

זהו ספר וקטלוג מרשים ועב כרס שכולל יצירות יפות ומרגשות המהוות יחד מקבץ ייחודי ונדיר של אמנות פלסטינית בת זמננו. הספר כתוב בשלוש שפות – ערבית, עברית ואנגלית – והשפה הערבית היא המובילה. עובדה זו עשויה להיראות ברורה מאליה, אולם כה רבים הם הפרסומים שעוסקים בחברה הערבית-פלסטינית שבהם העברית היא השלטת או שהערבית שלהם מתרגמת את העברית, ואילו ההחלטה העקרונית לגבי ספר זה מדגישה מראש גם את המטרה האוניברסלית שלו, אבל גם את הזהות הערבית-הפלסטינית המבססת את הרציונל שמאחוריו.

דרך הדואליות של הזהות הפלסטינית – בין מסורת, תרבות, מודרנה וגלובליזציה – אבו שקרה מבטא את המרחב רווי המתח של האמן הפלסטיני. פריד אבו שקרה – אמן רב-תחומי, סופר, חוקר, אוצר ומורה לאמנות – מניח בספר תשתית לחקר התפתחות האמנות הפלסטינית ובוחן כיצד מתייחס המודרניזם בחברה הפלסטינית לעבר, ומהו טיב הקשר בין השניים. בהמשך לכך, אבו שקרה רואה בגלובליזציה גזרת גורל, אולם במהלך ההתפלמסות עם המושג הוא מציע לקבלה כמות שהיא, מתוך אמונה שרק דרך קבלה כזאת יהיה אפשר לעצבה כגלובליזציה רבת-פנים, שתתאים ואף תדמה לתרבות ולחברה הערבית. על האמנים הפלסטינים, כך טוען אבו שקרה, לנסות ולעצב ביצירותיהם את משנתם מתוך התכתבות עם הגלובליזציה ובה בעת מתוך שמירה על מורשתם ועל תרבותם.

האמן הפלסטיני המצטייר בדפי הספר עוסק ללא הרף בהתכתבות עם המסורות המגוונות שסביבו בניסיון להעניק משנה תוקף לתרבותו שלו. לדעתו של אבו שקרה, ההתכתבות התרבותית המתחוללת במסגרת המשולש מודרנה–מסורת–גלובליזציה מהווה רקע שמעצב את פעילות האמנים הפלסטינים המוצגים בספר. אבו שקרה סוקר בין היתר את מגמת ההתמערבות שהייתה מנת חלקם של אמנים פלסטינים רבים, ושהובילה לנתק בין האמן לבין ציבור הצרכנים המקומי, שרעיון ה"התמערבות" נתפס בעיניו כתהליך שמקודם על ידי שלטון זר. אמנות מערבית זו לא ייצגה עבור הפלסטינים קשר לסביבתם או חיבור לשורשיהם, ולכן הרחיקה את הציבור הערבי מן המוזיאונים והגלריות במשך שנים רבות. משהחלו ניסיונות החזרה אל שורשי האמנות הערבית ומסורותיה, שב הציבור הערבי לפקוד את היכלי האומנות. הכמיהה לשורשיות והאותנטיות הזהותית שנבעה מיצירות אלו היו ביטוי לתחושת שייכות פוליטית ואנושית. וכך – על בסיס הזהות ובעצם המעבר ליצירה המחברת את המודרנה אל השורשים – הצליחו אמנים פלסטינים לחבר את הציבור ליצירתם. החיבור שעושה אבו שקרה בין האמנות לשאלת הזהות מביא אל מרכז ספרו את המורכבות שעמה התמודדו האמנים הפלסטינים לאורך השנים לנוכח המציאות שבתוכה יצרו, בעומדם מול מגמות תרבותיות מגוונות ומול הציבור הערבי-פלסטיני.

מתוך ההכרה בניתוק הפיזי בין הקהילות הפלסטיניות, ובשסעים חברתיים-פוליטיים אחרים שאבו שקרה פורט בתחילת ספרו, יוצאת קריאתו החשובה – ליצור שדה פלסטיני תרבותי כולל המאגד בתוכו את מגוון הקהילות הפלסטיניות: הפלסטינים תושבי ישראל, הפלסטינים החיים בשטחי הרשות הפלסטינית (רצועת עזה והגדה המערבית), הפלסטינים החיים בתפוצות מחוץ למולדתם, לרבות אלו שגרים בעל כורחם במחנות פליטים והפלסטינים שהיגרו למערב לפני מלחמת 1948 ואחריה. לטענתו אין מנוס מיצירת מרחב תרבות משותף שבאמצעותו יוכלו הפלסטינים להגדיר לעצמם יחדיו זהות לאומית וחברתית. לדידו, דווקא בתוך המרחב הגלובלי החדש שנוצר בעשורים האחרונים, על הפלסטינים להבין כי אין עוד מקום להפרדה ולהתכנסות תחת זהויות מנותקות ואישיות. טענתו המרכזית היא שהמכלול התרבותי של הפלסטינים, כמו האינטרסים של כל קהילה וקהילה בתוכם – אזרחי ישראל, אלה החיים תחת כיבוש, ואלה החיים בתפוצות – הם משותפים, ועל כן עליהם לפעול יחד בשפה אמנותית ותרבותית אחת.

אשרף פואח'רי WELCOME HOME 1998 – צילום: צביקה רוגר
כל הזכויות שמורות לבית הגפן, מרכז תרבות ערבי יהודי, חיפה

האמנים המוצגים בספר חולקים, רובם ככולם, מאפיין בולט ביצירותיהם והוא ביטוי הזהות הלאומית הפלסטינית באמצעות סמלים, מאפיינים אירוניים והקשרים חברתיים ופוליטיים פלסטיניים. אמנים אלו מייצגים ביצירותיהם את השינויים שחלו בנוף התרבותי הפלסטיני במרוצת השנים, והיצירות המובאות בספר זה מעלות שאלות רבות המזמנות דיון מעמיק הן בקריאה של אבו שקרה את האמנות הפלסטינית והן בקריאה שלנו את הספר עצמו.

אחת הסוגיות הנדונות בספר, סוגיית האדמה, ראויה לציון מיוחד. הספר עוסק בשאלת האדמות הפלסטיניות ובשאלת המאבק – המאבק למען האדם לעומת המאבק למען האדמה או כמאבק המשלים אותו. האמנים הפלסטינים המוצגים בספר בוחנים סוגיות שונות מזוויות מגוונות ויצירותיהם מתכתבות הן עם סוגיות הנוגעות לאירועים שהתרחשו בעבר ושנמשכים היום, לרבות הנכבה הפלסטינית, והן עם סוגיות עכשוויות שנוגעות לחיים הפלסטיניים בתקופה זו, המושפעת מאתגרי הגלובליזציה. עם האמנים המוצגים בספר נמנים עבד עאבדי, אסד עזי, מנאר זועבי, אניסה אשקר וכן אשרף פואח'רי. נדמה שבעבודותיו של פואח'רי משתקפות רבות מאבחנותיו של אבו שקרה. כך, לדוגמה, פואח'רי מתמודד בעבודותיו עם המציאות הישראלית-פלסטינית המורכבת דרך ייצוג ממשי של רעיון הדואליות: ישן מול חדש, מודרני מול מסורתי, עכשווי מול זה הנשען על מורשת. אמירותיו הפוליטיות הנוקבות וההסתכלות המורכבת שלו על מיקומם של הפלסטינים בישראל הן מהמאפיינים הבולטים של הספר, דבר שניתן ללמוד גם מהיצירה המוצגת כאן "בן-גוריון 1".

לסיכום, הספר הוא יצירה מקיפה, חשובה ומרתקת שבה הצליח אבו שקרה לעמוד על ייחודה ועל מאפייניה של האמנות הפלסטינית המתחדשת, הצומחת מתוך מרכיבי זהות שנמצאים גם הם בעיצומו של תהליך שינוי. מדובר בספר חובה לכל המתעניינים באמנות פלסטינית, בזהות הפלסטינית, ובזיקה שביניהן.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/4"][our_team style="vertical" heading="ד״ר יוני מנדל" image="104" email="yonim@vanleer.org.il"]ד"ר יוני מנדל הוא מנהל מרכז מנאראת ליחסי יהודים–ערבים במכון ון ליר בירושלים, חבר מערכת במגזין מנבר-במה ועורך מדור הספרים של כתב העת ללימודי הלבנט (JLS).
[/our_team][our_team style="vertical" heading="גל קרמסקי" email="yonim@vanleer.org.il"]גל קרמרסקי היא עוזרת מחקר ופרויקטים במרכז מנאראת ליחסי יהודים–ערבים במכון ון ליר בירושלים. היא מסיימת את לימודי התואר הראשון שלה, תואר משולב בלימודי האסלאם והמזרח התיכון ומדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.
[/our_team][/vc_column][/vc_row]

[vc_row full_width="" parallax="" parallax_image=""][vc_column width="1/1"][vc_column_text css_animation="appear"]

הופיע הכרך השביעי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה בגרסה אלקטרונית נגישה לכול. מפעל סטטיסטי זה, שהחל בשנת 2002, מוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. עד כה יצאו לאור ארבעה ספרים במהדורה מודפסת. החל בכרך החמישי הספר יוצא במהדורה אלקטרונית (בעברית ובאנגלית), ואפשר לקרוא ולהוריד אותו באתר המכון. עורך: רמסיס גרא.

התחלנו סדרת מפגשים לרגל השקת מנאראת – מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים. הסדרה נקראת "לא רק שחור ולבן: יהודים וערבים במזרח תיכון משתנה" בסדרה אנו מבקשים להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות עכשוויות הקשורות ליחסי יהודים–ערבים. המפגש הראשון התקיים ב-5 באפריל 2016 ונושאו היה "קווים לדמותו של הסרט הערבי של יום שישי אחר הצהריים". במפגש השתתפו יוצרי הסרט "סרט ערבית" איל שגיא-ביזאוי ושרה צפרוני, פרופ' יהודה שנהב, וגב' זהייה קונדוס. בחודש מאי יתקיימו שני אירועים נוספים בסדרה: ב-3 במאי התקיים מפגש שבמרכזו סוגיית האסירים הפלסטינים ומקומם בפתרון ההידרדרות הפוליטית והביטחונית ביחסי ישראל–פלסטין, וב-31 במאי התקיים מפגש שבמרכזו דיון בהשתתפות חוקרות וחוקרים יהודים וערבים בנוגע למחאות פוליטיות וחברתיות במזרח התיכון בצל משטרים סמכותניים. 

השפה הערבית במרחב האקדמי בישראל: המיזם מתקיים בשותפות עם דיראסאת – מרכז ערבי למשפט ומדיניות, וסיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי, ובמימון האיחוד האירופי. מטעם מכון ון ליר בירושלים מובילים את המיזם ד"ר יוני מנדל ומייסלון דלאשה, והוא מתמקד בקידום השפה הערבית במרחב האקדמי דרך קיום כנסים וקורסים אקדמיים בשפה הערבית. במהלך שנת 2015, ובפעם הראשונה בארץ, התקיימו ארבעה כנסים אקדמיים בשפה הערבית בארבע אוניברסיטאות מחקר. האחרון שבהם (ב-3 בדצמבר באוניברסיטת תל-אביב) עסק במקומה של השפה הערבית בקרב יהודים בישראל ומזרחים בפרט, ונשא את הכותרת: "אנא מן אל-יהוד: על יהודים, מזרחיוּת והשפה הערבית בישראל".

פורום המתרגמים ערביתעברית: המיזם, בראשות פרופ' יהודה שנהב, פועל לקידום תרגומים מהספרות הערבית לעברית והנגשתם לקורא הישראלי. בתוך קונטקסט עגום – פחות מאחוז מהיהודים ילידי הארץ הם בעלי ידע בערבית ברמה המאפשרת קריאת ספרות –הפורום מבקש להציג לקורא הישראלי מבחר מהספרות הערבית בכלל ומהספרות הפלסטינית בפרט. בפורום נקבצו יותר מ-25 מתרגמים וחוקרי תרגום מהמובילים בישראל, יהודים וערבים, שמטרתם לתרגם במהלך שלוש השנים הבאות כ-15 ספרים שנכתבו ברחבי המזרח התיכון – מערבית לעברית. הכוונה היא לאפשר לקורא הישראלי להתוודע לקולות, לרעיונות ולחיים במרחב הערבי, הנעדרים לחלוטין מהשיח הספרותי, החברתי והפוליטי בישראל.

הפורום להנגשת ההשכלה הגבוהה לערבים בניהולה של ד"ר שרה אוסצקי-לזר: עם יישום תוכנית המל"ג-ות"ת לעידוד הנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים ערבים ומינוי אחראים ורכזים לתוכנית בכל המוסדות המתוקצבים הוקם במכון ון ליר בירושלים, בשיתוף עם המל"ג, פורום של כלל העוסקים בנושא. הפורום משמש במה לדיון ולחילופי ידע בין המוסדות האקדמיים שבהם מתקיימת התוכנית, והוא נועד לשפר את קליטת הסטודנטים הערבים באקדמיה ולקדם את המצוינות ואת ההישגים בקרבם. בכנסים שארגן הפורום נדונו סוגיות כמו הכוון תעסוקתי, הנגשת האקדמיה לחברה הבדואית ולסטודנטים ממזרח ירושלים, והדרכים ליצירת קמפוסים משותפים. בדצמבר 2015 נערך מפגש בנושא לימודי אמנויות, עיצוב ואדריכלות בבצלאל שכינס יחד נציגים מן המוסדות האקדמיים המלמדים תחומים אלו, ודן בדרכים למשיכת סטודנטים ערבים ללימודים אלו ולהתאמת תוכני הלימוד גם לתרבות הערבית.

קבוצת הדיון תכנון ובנייה במזרח ירושלים בניהולו של ד"ר מאיר מרגלית החלה את פעילותה בתחילת שנת 2015. הקבוצה בוחנת את סוגיית התכנון והבנייה במזרח ירושלים על מאפייניה השונים, ומטרתה להציע חלופות אפשריות להתמודדות עם המשבר בתחום זה. ב-11 בינואר 2016 התקיים ערב דיון שכותרתו "השפעת המצב המדיני על התכנון והבנייה במזרח ירושלים".

עידוד וטיפוח של קריאת ספרים לילדים בגיל הרך בחברה הערבית: תוכנית חדשנית המעודדת הורים לילדים לפני גיל בית ספר לקרוא לילדיהם סיפורים. המיזם הוא פרי שיתוף פעולה עם מחלקת החינוך בעיריית אום אל-פחם ומכללת אלקאסמי, והוא פועל בניהולן של היפא סבאג ממכון ון ליר בירושלים ופרופ' מרגלית זיו, המנהלת האקדמית של מרכז בידאיאת במכללת אלקאסמי. המיזם השלים את שנתו השלישית ושואף להתרחב למקומות נוספים. התוכנית מלווה בצוות בין-לאומי של אנשי מקצוע ואקדמיה.

בינואר 2016 יצא לאור הספר אזרחות על תנאי, קובץ מאמרים בעריכתם של ד"ר שרה אוסצקי-לזר ממכון ון ליר בירושלים וחבר הכנסת ד"ר יוסף ג'בארין, לשעבר מנהל מרכז דיראסאת. מאמרי הקובץ מבוססים על מחקריהם של חוקרים שהשתתפו בקבוצת המחקר והדיון באותו שם שהתנהלה במכון ון ליר. הספר הופיע בהוצאה משותפת של המרכז היהודי–ערבי באוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס. אף כי עיקר עבודת הקבוצה נעשתה בשנים 2012–2013 הנושאים שעסקה בהם אקטואליים וחשובים היום יותר מתמיד.

קבוצת הדיון החברה הערבית בישראל 2001–2011: תמורות ומגמות שינוי בראשות פרופ' עזיז חידר עוסקת בסקירה ובניתוח של השינויים והתמורות שהתחוללו בחברה הערבית בישראל, כפי שהם משתקפים בנתונים שבשבעת כרכי השנתון הסטטיסטי ספר החברה הערבית בישראל שפרסם מכון ון ליר בירושלים על פני עשור (2001–2011). המשימה של קבוצת החוקרים היא להעריך ולהבליט את השינויים המשמעותיים שעוברים על החברה הערבית על ידי ניתוח הנתונים ומתן פירושים והסברים לתהליכים שמתחוללים בה.

יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימוד השפה הערבית בבתי ספר יהודיים: מיזם זה יצא לדרך בחודש יוני 2016. זהו מפעל משותף של מכון ון ליר בירושלים ויוזמות קרן אברהם, והוא מתקיים בסיוע מרכז התרבות משכנות שאננים. מטרתו היא לחבר תוכנית אלטרנטיבית להוראת הערבית בבתי ספר יהודיים, להשפיע על מדיניות משרד החינוך בנושא ולהציע נתיב חדש ללימוד השפה הערבית המדוברת והספרותית מכיתה א ועד כיתה יב. התוכנית תוצע בבתי ספר בישראל כמסלול חובה שישלב כתיבה וקריאה לצד דיבור והבנת הנשמע, ויערב מורות ומורים שערבת היא שפת אמם. חברי הקבוצה – אנשי חינוך, מומחים לשפה הערבית, חוקרים של הוראת שפה, וכן בעלי עניין ממשרד החינוך ומגופים רלוונטיים אחרים – יתחלקו במהלך השנה לקבוצות עבודה לקידום כתיבת התוכנית. התוכנית האלטרנטיבית הרב-שנתית תיכתב מתוך ניתוח המצב בארץ ודיון בדרכי לימוד הערבית בעולם, בהיסטוריה של לימודי הערבית בארץ ובתנאים ליצירת מרחב אפקטיבי ובריא יותר ללימודהּ.

קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: מיזם המתקיים בשותפות עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום. במסגרת המיזם משתתפים תלמידי תיכון מירושלים – מבתי ספר יהודיים וערביים, חילוניים ודתיים, בכיתות י–יב – ביום עיון במכון ון ליר בירושלים. לאחר מכן הם יוצאים לסיור במוזיאון האסלאם ומשתתפים שם בסדנאות לקידום ערכים דמוקרטיים וליברליים. במהלך החודשים החולפים ביקרו במכון ון ליר בירושלים קבוצות של תלמידי תיכון יהודים וערבים, והאזינו להרצאות מפי חוקרות וחוקרים במכון.

נשמח לעדכן באופן פרטני על מיזמים ועל תוכניות אחרות בתחום. אפשר לפנות לד"ר יוני מנדל, מנהל מרכז מנאראת ליחסי יהודים–ערבים, בדואל yonim@vanleer.org.il; או לחנאן סעדי, מרכזת הפרויקטים של תחום החברה האזרחית במכון ון ליר בירושלים ושל מרכז מנאראת, בדואל hanas@vanleer.org.il.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]