בשנים האחרונות מתחולל שינוי כלכלי מהותי בקרב החברה הפלסטינית בישראל. הסיבות לכך רבות ומגוונות: עלייה ברמת ההשכלה, חתירה לשיפור רמת החיים, כניסת נשים לשוק העבודה וצמיחת מעמד ביניים. לכך יש להוסיף את השינויים בכלכלת ישראל ובכלכלה הגלובלית, ואת התוכניות הממשלתיות הייעודיות והקצאת תקציבים לתעסוקה ולפיתוח כלכלי ולעידוד ההשכלה הגבוהה, שנובעות בעיקר מהמלצות ארגון OECD. הארגון הבינלאומי זיהה כי האוכלוסייה הערבית, בדומה לאוכלוסייה החרדית, אינה ממצה את הפוטנציאל שלה בתחומים אלה ובכך מתעכבת הצמיחה הכלכלית של המדינה כולה.

התהליכים המדוברים אינם כלכליים בלבד. יש להם השלכות חברתיות ופוליטיות רחבות היקף, הן פנימיות בתוך החברה הערבית עצמה, והן במערכת יחסיה עם המדינה ועם החברה היהודית. השינויים אינם חד-כיווניים ויש בהם גם התלבטויות וסתירות פנימיות.

האומנם השתלבות תעסוקתית וכלכלית מביאה בהכרח לשיפור מעמדם האזרחי של הערבים בישראל ולחיזוק תחושת השייכות שלהם? האם היא מקרבת בין הצדדים או דווקא גורמת לחיזוק התודעה הלאומית הנפרדת ולחששות הדדיים מסוג חדש? כיצד משפיעה יציאתן הגוברת של נשים לאקדמיה ולשוק העבודה על מבנים חברתיים מסורתיים? ומהם מנועי הצמיחה הנוספים שיש להפעיל כדי להדביר את העוני ולהגביר את השגשוג הכלכלי בחברה זו?

אלה הן חלק מן השאלות שבהן יעסוק גיליון זה. מאמרי הגיליון ינסו להתמודד עם המסרים הסותרים לכאורה במדיניות הרשמית של הממשלה כלפי האזרחים הערבים, אשר ביד אחת מעניקה תקציבים גבוהים ללא תקדים לפיתוח תשתיות ולקידום תעסוקה והשכלה גבוהה בקרבם, ובידה השנייה מובילה מסע הסתה נגדם ויוזמת חקיקה פוגענית המחבלת בהשגת המטרות האלה.

המאמרים בגיליון נוגעים בשאלות אלה ובמגוון נושאים הקשורים אליהן, ומטרתם לעודד דיון בסוגיות המוצגות בהם. מנועי הצמיחה המומלצים הינם בין השאר עידוד עסקים קטנים, הגברת תעסוקת נשים, כניסת ערבים להייטק, הגברת השימוש באינטרנט, פיתוח אנרגיה סולרית ביישובים, בניית תשתיות לתיירות ועוד. 

בגיליון זה אנו נפרדים בהערכה עמוקה מד”ר יוני מנדל, ממייסדי מנבר וחבר מערכת מיומו הראשון של המגזין. יוני ממשיך בדרכו האקדמית כאיש סגל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואנו מאחלים לו הצלחה רבה. אנו מקדמים בברכה את מחליפו ד”ר אסף דוד, שנכנס לתפקידו בעיצומה של העבודה על גיליון זה והשתלב בה בטבעיות ובמקצועיות המבטיחה את איכותו של המגזין גם בעתיד.

אנו מאחלים לכם קריאה מועילה ומחכימה, וכמו תמיד, נשמח לתגובות.

ד”ר שרה אוסצקי-לזר – עורכת

חנאן סעדי, ד”ר יוני מנדל וד”ר אסף דוד – חברי המערכת[

“מעמד ביניים” הוא מושג שקיימת מחלוקת סביב הגדרתו ותיחום גבולותיו וישנה עמימות בשימוש בו ובמשמעויותיו השונות. השימוש הרווח הוא במונחים כלכליים-סטטיסטיים הנמדדים על פי הכנסות, והרבה פחות כהוויה חברתית בעלת נוכחות תרבותית ופוליטית אוטונומית. במונחים אלה אין מחלוקת לגבי התהוותו של מעמד ביניים בחברה הערבית בישראל, שגודלו כ-23%–28% ממשקי הבית, תלוי בשיטת החישוב.

התהליכים שהביאו לצמיחת מעמד הביניים הערבי החדש בישראל עדיין לא נחקרו דיים, ובמיוחד לא ההקשר ההיסטורי שבתוכו צמח מעמד זה בחברה כפרית מסורתית, וההשלכות החברתיות, התרבותיות והפוליטיות של התפתחות זו. מדובר בתהליך דיאלקטי ממושך של הבניית חברה חדשה.

לפני 1948 היה היישוב הערבי בארץ בעל מבנה היררכי: ערים מרכזיות שימשו מרכזים מינהליים וכלכליים לעורף של יישובים כפריים חקלאיים, ובהן התרכזו המעמד הבינוני והמנהיגות החברתית, התרבותית והכלכלית של חברה זו. הערבים שנותרו בישראל אחרי קריסתה של החברה הפלסטינית ב-1948 היו חברה מקוטעת ומפולגת, כמעט ללא כל קבוצות אליטה. אוכלוסייה זו הייתה ברובה כפרית, מסורתית-שיוכית, המורכבת מחמולות ומשבטים. רוב בני חברה זו (כ-80%) עסקו בחקלאות, ורמת ההשכלה בקרבם הייתה נמוכה מאוד.

עד מלחמת 1967, שלושה גורמים עיצבו מחדש את חיי האוכלוסייה הערבית והביאו לידי שינוי במבנה הריבודי שלה: מדיניות הקואופטציה של השלטון וחלוקת טובות הנאה; התרחבות החינוך; והשתלבות כוח העבודה הערבי בכלכלה הישראלית.

אחרי 1967 התפתח מעמד הביניים הערבי החדש בשלושה מסלולים: השתלבות בשוק העבודה הישראלי; הקמת עסקים קטנים ובינוניים; ורכישת השכלה גבוהה. המסלול הראשון היה המסלול הדומיננטי והוא שאִפשר את הצמיחה ואת ההתרחבות במסלולים האחרים. תהליכים אלה הושפעו מהתפתחויות פוליטיות וכלכליות ברמה הגלובלית, האזורית והמקומית. תגובת האוכלוסייה הערבית לתהליכים אלה היוותה בסיס להבניה מחדש של החברה, שאחד ממאפייניה הבולטים הוא צמיחת מעמד הביניים החדש.

מראשית שנות השבעים של המאה העשרים הפכו חלק גדול מהפועלים הערבים לעובדים מקצועיים מיומנים ולעובדי שירותים. הם נעו אל סוגי תעסוקה שדרשו מיומנות גבוהה, נכנסו לתחומי פעילות חדשים, ונהנו משיתוף הפעולה הכלכלי עם אוכלוסיית השטחים. בהשפעת הגאות הכלכלית בישראל רבים מהם נעשו עצמאיים; חלקם שילבו בין עבודה שכירה לבין עבודה עצמאית והיו לבעלי בתי מלאכה קטנים, וחלק קטן מהם אף נעשו בעלי תעשיות בינוניות.

מאמצע שנות השמונים, ובמיוחד בשנות התשעים, בעקבות שינויים מבניים בכלכלת ישראל וההתפתחויות הפוליטיות, התרחב המעמד הבינוני הערבי: ההפרטה, הגלובליזציה, פתיחת שווקים חדשים והליברליזציה ביבוא יצרו הזדמנויות חדשות ליזמים ערבים, וחלקם אף השיגו חוזי השקעה במדינות זרות. תהליך הקמת העסקים הושפע מאוד מגידול האוכלוסייה הערבית ומהעלייה ברמת החיים והתפתחות דפוסי הצריכה.

לצד ההשתלבות בשוק העבודה והקמת עסקים עצמאיים התפתחה ההשכלה בקצב מהיר והיוותה גורם חשוב בהתרחבותו של המעמד הבינוני החדש; בתחילת שנות השבעים הייתה קפיצה גדולה בהרחבת החינוך העל-יסודי וברמתו ובעקבות זאת חל גידול במספר הסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות. בתי הספר של העדה הנוצרית בנצרת ובחיפה, אשר גיבשו מגמה אליטיסטית, מילאו תפקיד חשוב בתהליך הזה, וגם הקמת המכללות החדשות באזורי הפריפריה והקמתן של מכללות ערביות גדולות תרמו תרומה לא מבוטלת להגדלת מספר הלומדים. פתיחת שערי האוניברסיטאות בירדן בשנות האלפיים בפני תלמידים אזרחי ישראל הקפיצה את מספר בעלי התואר האקדמי, במיוחד בתחומי הרפואה והרוקחות. כמו כן התפתחה במהירות מגמת הגירה לשם רכישת השכלה במדינות מזרח אירופה, באיטליה, בגרמניה ובארצות הברית.

למערכת החינוך וההשכלה הגבוהה הייתה אפוא תרומה מכרעת לגידול במספר בעלי התארים האקדמיים ולשינוי הסיווג המקצועי של כוח העבודה הערבי – תהליך שהאיץ את המוביליות לכיוון המעמד הבינוני ותרם לצמיחתו ולהתפתחותו. תרומת ההשכלה הייתה מלווה גם בהתפתחות השירותים השונים בתוך היישובים הערבים.

כחלק מתהליך התפתחותו של מעמד הביניים בחברה הערבית הלכו והתגבשו אליטות חדשות בחברה. האליטות התפתחו במסלולים שונים המבטאים דיפרנציאציה חברתית-כלכלית, ולכן קיימים הבדלים בתפיסת העולם הלאומית, האתנית והדתית שלהן. המחלוקות הרעיוניות מקבלות ביטוי ארגוני ותנועתי: התוצאה הבולטת ביותר במישור העמדות וההתארגנות הפוליטית הייתה מתן לגיטימציה לכל עמדה פוליטית ויצירת פלורליזם פוליטי כמעט ללא גבולות.

האליטות שצמחו בחברה זו מילאו תפקיד חשוב בהצבת המטרות, בקביעת סדר היום הציבורי ובעיקר בסימון גבולות הפעילות הפוליטית של האוכלוסייה כולה. הן גם השפיעו על התרבות הערבית הייחודית שהתגבשה בישראל, השונה מן התרבות הפלסטינית, אך בה בעת היא גם חלק ממנה, ואף הצליחה להיכלל בתוך תרבותו הכללית של העולם הערבי, שהיא הטרוגנית מטבעה.

התמורה הבולטת ביותר שחוללה צמיחת האליטות כחלק ממעמד הביניים הערבי הייתה מעבר מאסטרטגיה של הישרדות לאסטרטגיה של הסתגלות למציאות הישראלית והשתלבות במערכת הישראלית, תוך תביעת ייחוד קולקטיבי בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. תמורה זו במחשבה הפוליטית ובגיבוש הזהות הפלסטינית היא אחת התופעות החשובות ביותר בתהליך התפתחותה של האוכלוסייה הערבית בישראל. במישור הפעילות הפוליטית, משמעות אימוצה של אסטרטגיית ההסתגלות הייתה מעבר מפסיביות לאקטיביות פוליטית, במטרה להשפיע על ההתרחשויות ובמיוחד כדי לבסס את אזרחותם של הערבים ולהסתגל למציאות. המעבר לפעילות פוליטית קולקטיבית אקטיבית התעצם כאשר האינטרסים המעמדיים שלהם הפכו לנושא של מדיניות ממשלתית. כל אלה התאפשרו בזכות התרחבותו והתעצמותו של מעמד הביניים, שיכול כעת להפנות משאבים אנושיים וכספיים לפעילות פוליטית, אזרחית וחברתית ולהגביר את המאבק על הרעיונות הדומיננטיים בחברה.

האליטות התרבותיות והפוליטיות אשר מייצגות את מעמד הביניים הערבי אימצו כאמור שיח שעיקרו הסדרת מעמד הערבים כקולקטיב לאומי בעל אינטרסים לאומיים בתוך המערך הפוליטי והתרבותי הישראלי ולא מחוצה לו. שיח זה הביא למהפך אסטרטגי: משאיפה לשקם את מעמדם ולשרוד במבנה הקיים, שנתפס כקבוע אחרי 1967, לתביעה לשינוי המבנה ולהשתתפות בעיצובו ובחלוקת המשאבים בו.  

התפתחות נוספת במחשבה הפוליטית של הפלסטינים אזרחי ישראל הייתה הדגשת האינטרסים המקומיים ללא מאמץ לאזן בינם לבין האינטרסים הלאומיים ה”חיצוניים”. אחת התוצאות הבולטות ביותר של הסכמות בנושאים האזרחיים הייתה הקמת הרשימה המשותפת על ידי איחוד כוחות של ארבע הרשימות הערביות בכנסת (חד”ש, רע”ם, בל”ד ותע”ל) והתמודדות משותפת בבחירות לכנסת העשרים ב-2015.

יש לסייג ולומר כי השינויים שתוארו לעיל מוגבלים; החברה הערבית בישראל עודנה כפרית בעיקרה, ורוב המנהיגות המקומית שלה מסורתית, או לכל הפחות נשענת על מקורות סמכות מסורתיים. לפיכך אך טבעי הדבר שעיקר השינויים שחלו בה הם שינויים כלכליים ומיעוטם חברתיים ותרבותיים.

ניתן לסכם ולומר כי מעמד הביניים הערבי החדש בישראל, המורכב מבעלי מקצועות אקדמיים, בעלי מקצועות חופשיים, פועלים מקצועיים עצמאיים, יזמים ופוליטיקאים ברמה הארצית והמקומית הוא היום הגורם בעל ההשפעה הרבה ביותר בחברה הערבית בישראל, והוא אחראי לחלק גדול מהתמורות העמוקות שעברו על חברה זו בעשורים האחרונים. כיוון שהוא צמח בתוך חברה כפרית מסורתית מאפייניו החברתיים והתרבותיים שונים מאלה של מעמד בינוני עירוני, ואף שונים ממאפייניו של המעמד הבינוני היהודי בישראל. לכך יש השפעה רבה על מאפייני החשיבה ועל ההתארגנות החברתית והפוליטית בקרב בני קבוצה זו.

מעמד הביניים הערבי החדש הוא מעמד אינטגרטיבי וגם קונפליקטואלי: מעמד שהאינטרס שלו הוא שילוב במערכת הישראלית, אך הוא פועל במרץ כדי לשנות את כללי המשחק ואת היחסים במרחב האזרחי והפוליטי.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1399″ add_caption=”yes” alignment=”right”][vc_column_text]פרופ’ עזיז חידר הוא מרצה באוניברסיטת אלקודס, עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים ובמכון טרומן באוניברסיטה העברית. ספרו על צמיחת מעמד הביניים הערבי בישראל עומד לראות אור בשנת 2019.

ביולי 2018 אישרה הכנסת את חוק הלאום, אשר הצית זעם ומחאה בקרב האזרחים הערבים ותומכי הדמוקרטיה. שלושה חודשים אחר כך נישאו לוסי אהריש וצחי הלוי ועוררו תגובות זעם והתרגשות, תמיכה וסערה. מייד לאחר מכן שטף גל של גאווה את החברה הערבית כשהתברר ששיעור הסטודנטים הערבים עלה ב-80% בתוך עשר שנים,[1] ועת הופצו התמונות מטקס פתיחת שנת הלימודים בטכניון,[2] שבו שליש מהסטודנטים החדשים הם ערבים – מצב שקשה היה לדמיין לפני שנים ספורות. שלושת האירועים האלה מסמנים מגמות מנוגדות במערכת היחסים בין הממשלה והחברה היהודית לבין האזרחים הערבים, שהגיעו לקראת סוף 2018 לשיאים חדשים ולהתנגשות רבת עוצמה. מהציבור ועד לממשלה יש בישראל כוחות שמקדמים הסתה, הפרדה, הדרה והסלמה, מול כוחות שמקדמים שוויון ושותפות.

הממשלה מנהלת נגד האזרחים הערבים מתקפה פוליטית ארסית ומשולחת רסן הכוללת שלושה מרכיבים עיקריים: הסתה בעוצמה ובהיקף חסרי תקדים מצד ראש הממשלה ושרים בכירים, לרבות קריאות להחרמה[3] והאשמת מנהיגיהם בבגידה ובשיתוף פעולה עם האויב; ניסיונות לפגוע בייצוג הפוליטי שלהם; וחקיקה בוטה שמעבירה להם מסר ברור שאין להם חלק ונחלה במקום הזה. התקפה זו לא רק פסולה מבחינה מוסרית אלא גם מסוכנת מאוד: כך סכסוכים לאומיים יוצאים משליטה, ואלה הגפרורים שמציתים מלחמות אזרחים כמו המלחמה העקובה מדם שפרצה ביוגוסלביה ב-1991 על רקע דומה של מנהיגים ששיסו קבוצות לאומיות זו בזו.[4]

במקביל, הממשלה פועלת לחזק את מצבם החברתי-כלכלי של האזרחים הערבים. משרדי הממשלה פועלים ליישום החלטה 922 מדצמבר 2015 לצמצום פערים,[5] הכוללת תיקון משמעותי של מנגנוני הקצאת תקציבים בתחומים כמו תחבורה, תשתיות, חינוך, דיור ותכנון. התוכנית כמובן אינה מושלמת, יש בה מוקדי אפליה גדולים שלא טופלו[6] ויישומה אינו חף מבעיות וקשיים. אבל הבשורות הטובות הן שיש מאמץ ממשלתי לקדם את יישום ההחלטה[7] ורוב התקציבים מועברים לרשויות המקומיות הערביות ומחוללים שינוי.[8]

הסיבה העיקרית להשקעה התקציבית היא אינטרס כלכלי לשלב את האזרחים הערבים בשוק התעסוקה. בשל גודלה של החברה הערבית והקושי העצום לשלב את החרדים בעבודה, בקרב האליטה הכלכלית בישראל שורר קונצנזוס שאי-שילוב האזרחים הערבים בשוק העבודה יביא לפגיעה קשה בכלכלה הישראלית, אם לא לקריסתה, בתוך כמה עשורים. להשקעה התקציבית בקידום דיור ותכנון ביישובים הערביים יש גם סיבה נוספת ונעימה פחות – הרצון לצמצם מעבר של ערבים ליישובים יהודיים.

הסבר אפשרי נוסף לעובדה שהשרים וראש הממשלה תומכים בהשקעות התקציביות הוא האינטרס הפוליטי שלהם להסית נגד הערבים ולהוביל נגדם מתקפה פוליטית. עם זאת, מאחר שהם אינם מעוניינים שמערכת היחסים תצא משליטה ותידרדר לאלימות, ייתכן שהם משקיעים תקציבים כדי למנוע הסלמה.

ההסבר להתקפה הפוליטית של הממשלה נגד האזרחים הערבים נעוץ בעובדה שפוליטיקאים רבים בימין חושבים שהסתה ואיומים – מהלכים הצהרתיים ברובם – מחזקים אותם מול ציבור בוחריהם ובמרכזי מפלגותיהם, הליכוד והבית היהודי. גל הקמפיינים הגזעניים נגד האזרחים הערבים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018[9] מספק עדות נוספת להנחה שיש פוליטיקאים רבים שמאמינים שקו אנטי-ערבי משתלם מבחינה פוליטית, והם נוהגים בהתאם. אבל מדוע דווקא כעת הקו האנטי-ערבי קונה לו אחיזה חסרת תקדים? בין היתר, משום שזו תגובת-נגד להתחזקות החברה הערבית. למרות האפליה השיטתית ולמרות הגזענות, ובסיוע המדיניות הממשלתית לצמצום פערים בעשור האחרון, החברה הערבית בישראל מצליחה לשפר באופן ניכר את מצבה החברתי-כלכלי, להגדיל את הייצוג הפוליטי שלה בכנסת ולהתחיל להשתלב במוקדי הכוח, הכלכלה והחברה. הנתונים בעניין הזה חד-משמעיים.

ואין מדובר רק בחיזוק כלכלי אלא גם קולקטיבי ופוליטי. אמנם השפה הערבית עדיין נעדרת ממרחבים ציבוריים רבים, אבל נוכחותה במרחב גדלה משמעותית: באקדמיה, בתחבורה הציבורית, במקומות ציבוריים ועוד. הדגל הפלסטיני מונף בגאווה בהפגנות ובעצרות של האזרחים הפלסטינים, כולל בתל אביב,[10] והנרטיב הפלסטיני מוצג במוסדות ובאירועי תרבות בישראל יותר מאי פעם בעבר.  

אין זו השתלבות כנועה ומתרפסת. האזרחים הערבים, החל במנהיגי החברה הערבית בכנסת ובשלטון המקומי, דרך החברה האזרחית והאקדמיה וכלה באזרחים ואזרחיות מן השורה, מדגישים את זהותם הפלסטינית ותובעים באופן ברור את זכויותיהם כילידי המקום, כיחידים וכקבוצה לאומית, ותובעים לבטל את זכויות היתר של היהודים. מספרם של חברי הכנסת במפלגות המהוות ייצוג אותנטי של האזרחים הערבים גדול מאי פעם והם פועלים באופן שיטתי ומוצלח לקידום הזכויות החברתיות והכלכליות של בוחריהם, ממשיכים לתבוע את זכויותיהם הלאומיות ולבקר ללא פשרות את השלטון ולהטיח בציונות את חטאיה. הימין הקיצוני, החושש מהתחזקות החברה הערבית, רואה בכך סימן המבשר על כניסתם של הערבים למוקדי הכוח בניסיון לקדם משם את תביעותיהם.

כל עוד האזרחים הערבים היו מוחלשים, מודרים ומופרדים הם לא איימו על ההגמוניה היהודית. עכשיו, כשהמצב משתנה, תומכי העליונות היהודית וההפרדה נערכים למאבק-נגד שמטרתו לשמר את נחיתותם של הערבים מבחינה כלכלית, לצמצם את נוכחות הלאומיות הפלסטינית בתוך ישראל ולשמר את ההפרדה, שאף היא מתחילה להיסדק. עד לפני עשר שנים, יהודים רבים יכלו לחיות חיים שלמים בלי לבוא במגע קבוע עם ערבים, אך לא עוד: סטודנטים יהודים לומדים לצד ערבים, ויהודים וערבים עובדים שכם אל שכם בחברות הייטק, בענפי השירותים, בתעשייה, בשירות הציבורי, בבתי החולים, במקומות בילוי ומסחר – כעמיתים וכצרכנים. כרמיאל, נצרת עילית ובאר שבע הן ערים מעורבות חדשות, ואחרות יבואו בעקבותיהן.

טקס פתיחת שנת הלימודים האקדמית בטכניון, אוקטובר 2018. צילום פרופ’ יוסף ג’בארין

הקרבה הזאת במרחב האקדמי, הציבורי והתעסוקתי ובמקומות היישוב טומנת בחובה פוטנציאל לטשטוש ההבדלים, ומובילה להתפתחות של קשרים אישיים, לעיתים אף רומנטיים, ואז היא נוגעת ברגשות ובפחדים הקמאיים ביותר של היהודים. ההתנגדות למעבר של ערבים ליישובים יהודיים, כמו בכפר ורדים ובעפולה,[11] והתגובה הקשה לחתונה של לוסי אהריש וצחי הלוי הן דוגמאות מצוינות לכך.

ישנן דוגמאות רבות נוספות לתגובת הנגד: קידום חקיקת חוק הנאמנות בתרבות[12] כדי למנוע את הצגת הנרטיב הפלסטיני במוסדות תרבות; מחאת תושבים בבאר שבע נגד ההחלטה להוסיף כריזה בערבית בקווי האוטובוס המקומיים,[13] שגרמה להסרתה למשך כמה חודשים; וייתכן שחקיקת חוק הלאום גם היא חלק מאותו תהליך. ספק רב אם השלטון היה מחוקק חוק שיש בו פגיעה קשה כל כך באזרחים הערבים ומתעקש לכלול בו את הורדת מעמד השפה הערבית, אם האזרחים הערבים היו קבוצה חלשה, מודרת ומתרפסת. אבל הם לא.

מטרה נוספת של המתקפה הפוליטית נגד ההנהגה הערבית היא דה-לגיטימציה לשותפות הערבים בשלטון. השותפות בין השמאל הציוני לערבים בממשלת רבין השנייה[14] הובילה למהלכים שנתפסים בימין כאסון. הנהגת הימין מבינה שדה-לגיטימציה של שותפות כזאת היא דרך אפקטיבית להנציח את שלטון הימין ופועלת בהתאם.

הממשלה מבקשת אפוא לחזק את החברה הערבית בהיבט החברתי-כלכלי ולהחליש אותה פוליטית. היא מנסה לקדם עם הערבים מעין עסקה: עבודה, תקציבים ושילוב בתעסוקה תמורת דה-פוליטיזציה ודה-פלסטיניזציה. האם היא תצליח? לגבי אינדיבידואלים מסוימים התשובה היא שוודאי שיש ויהיו כאלה שמצבם הכלכלי משתפר, ולכן יחששו להבליט את זהותם הפלסטינית ולהשתתף במאבק לשוויון. מצד שני, תנאים כלכליים סבירים מאפשרים התחזקות חברתית ולאומית: קווי התחבורה הציבורית שהממשלה מכניסה לערים הערביות כדי לאפשר לתושביהן לצאת לעבודה מקילים, לדאבון ליבה, גם על קיום פעילות פוליטית וחברתית מעצימה. השכלה אקדמית מחזקת תודעה, וחברה חזקה יותר מצליחה להיאבק טוב יותר על זכויותיה. אלה בשורות מעודדות לאזרחים הערבים ולכל תומכי השוויון והשותפות.

עד כה לא נראה שהשלטון מצליח לגרום לדה-פוליטיזציה של הערבים תמורת קידום התקציבים והתעסוקה. ייתכן שהבנה זו מחריפה את המתקפה הפוליטית. מובן גם שההסתה הפוליטית של הממשלה לא רק מהדהדת את תגובת הנגד ואת רחשי הלב של הציבור, אלא גם מלבה אותם ומעצימה את השנאה.

במצב המורכב והקשה הזה, לא כדאי להכחיש את המגמה החיובית של השקעות תקציביות, שיפור המצב החברתי-כלכלי וההשתלבות בחברה ובכלכלה. ההכחשה מייצרת תמונת מציאות מעוותת ועלולה להוביל למסקנות ולדרכי פעולה שגויות. מצד שני, אסור לעבור בשתיקה על ה”עִסקה” שהממשלה מבקשת להציע לערבים – זכויות אישיות ותקציבים תמורת ויתור על הזהות הפלסטינית. כל השחקנים והארגונים הנאבקים בשדה השוויון חייבים להביע עמדה נחרצת בעניין.

חשוב להמשיך לקדם ולהאיץ את המהלכים הממשלתיים לפיתוח כלכלי ולצמצום פערים בהקצאות תקציביות. יהיו אשר יהיו המניעים למדיניות הזאת, זו שעת כושר והזדמנות שאסור לפספס. חשוב לא פחות להמשיך להיאבק על קידום מרחבים משותפים ועל נוכחות שוויונית של השפה, הנרטיב והתרבות הערבית-פלסטינית. קידום נוכחות השפה הערבית במרחב הציבורי, הנמשך גם אחרי חוק הלאום, מוכיח שגם במצב הפוליטי הנוכחי אפשר לקדם מהלכים חיוביים.

הבשורה הקשה לכל העמלים על יצירת חברה משותפת ושוויונית היא שההצלחות שקצרנו עד כה – חיזוק החברה הערבית, תחילת השתלבותה במוקדי הכוח ויצירת מרחבים משותפים, תהליכים שעתידים להימשך – יגבירו את תגובת-הנגד. הסיכוי לגרום לשלטון הנוכחי לזנוח את הקו הפוליטי שלו נמוך, שכן הוא עצמו לכוד וכבול באותה שנאה כלפי הערבים שהצליח לעורר בקרב ציבור בוחריו.

הדרך האפקטיבית, ואולי היחידה, לעצור את תגובת הנגד היא לייצר הסכמות פוליטיות בין השמאל והמרכז לערבים. אלה לבטח יהיו הסכמות מצומצמות ורופפות, אבל הן יכולות לשמש בסיס להקמת גוש חוסם שיוביל לחילופי שלטון. אחרי עשור של הסתה נגד האזרחים הערבים והנהגתם, בניית שותפות פוליטית כזאת[15] תהיה קשה ביותר, אך זהו בעיניי המהלך היחיד שעשוי לעצור את המתקפה הפוליטית של הממשלה נגד האזרחים הערבים, להניע תהליך של ריפוי חברתי ואולי אף לשוב ולנסות להביא את הסכסוך הישראלי-פלסטיני אל סופו. כל מי שחפץ חיים טובים בארץ הזו צריך להתגייס למשימה הזאת.

[1] https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5366006,00.html  

[2] https://www.facebook.com/yosef.jabareen.50/posts/10215312235611593

[3] https://www.mako.co.il/news-military/security-q4_2017/Article-af21631edde3061004.htm

[4] https://tinyurl.com/ycnqzxgs

[5] https://tinyurl.com/y8bsqh2v

[6]https://www.themarker.com/opinion/1.3093442

[7] https://tinyurl.com/ybt4u458

[8] https://www.themarker.com/news/1.2995198

[9] https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5363613,00.html  

[10] https://www.mako.co.il/news-israel/local-q3_2018/Article-28f2567fe992561004.htm

[11] https://tinyurl.com/yayxl43k; https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6176463

[12] https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5376290,00.html

[13] https://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2016/Article-5edde8a26c0b851004.htm?Partner=interlink

[14] https://tinyurl.com/y95h2rr4

[15] https://tinyurl.com/y9s8lfaw[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][our_team style=”vertical” heading=”רון גרליץ” image=”1395″]רון גרליץ הוא מנכ”ל שותף בעמותת סיכוי לקידום שוויון אזרחי.
צילום: עדי סגל

[/our_team][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]منذ إقامة دولة إسرائيل، لم تزد تصريحات صناع القرار فيها بشأن الحاجة إلى تطوير الاقتصاد العربي وتحسين الاحوال المعيشية للعرب عن كونها ضريبة كلامية، إذ لم ينتج عنها أي تحسين اقتصادي جدي على أرض الواقع. كانت أبرز أهداف السياسيات الحكومة السعي نحو احتواء الأقلية العربية ومنع الفلسطينيين في إسرائيل من تنمية قدراتهم الاقتصادية الذاتية أو الاستفادة من مشاريع التنمية الحكومية والإنجازات الاقتصادية. وما زال الاقتصاد العربي داخل إسرائيل يتسم، لغاية الآن، بالتبعية للاقتصاد الإسرائيلي والتعلق به.

في السنوات الاخيرة بدأنا نلاحظ خطاباً اقتصادياً مختلفًا، الى حد ما، تجاه الفلسطينيين في إسرائيل تسوّقه الحكومات الإسرائيلية، بدءا من حكومة أولمرت (وخاصة بعد حرب لبنان 2006) وتناميه من قبل حكومات نتنياهو منذ العام 2009، مشتق من قناعة صناع القرار والمؤسسات الاقتصادية بأن الدونية الاقتصادية للسكان الفلسطينيين أصبحت عائقا أمام التطور الاقتصادي الكلي في إسرائيل، وحاجزاً أمام انخراطها الكامل في الاقتصاد العالمي، وترتبط بشكل مباشر بتوصيات “لجنة أور” ثم توصيات “لجنة لبيد” من بعدها. يطرح هذا الخطاب الحاجة والأهمية لتعامل الدولة مع المشاكل الاقتصادية للمواطنين العرب في إسرائيل، وخاصة الاوضاع الاقتصادية بين النساء العربيات، ويرى في ذلك مصلحة استراتيجية للاقتصاد الإسرائيلي وتطويره ولتحقيق أهداف اقتصادية، مثل الانضمام إلى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، من جهة، وأداة للتعامل مع “التطرف” السياسي لدى المجتمع العربي في الداخل، ومحاولة لاحتواء المطالب السياسية من جهة أخرى. فقد شخصت “لجنة أور” وجود تمييز اقتصادي تجاه السكان الفلسطينيين وحمّلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مسؤولية هذا الوضع وطالبت بتصحيحه. بعد ذلك، أوصت “لجنة لبيد” (2004) بإقامة “سلطة حكومية” لتطوير ما أسمته “قطاع الأقليات ومعالجة المشاكل الخاصة بالأوساط غير اليهودية. ومن هذه المشاكل ما يتعلق بشؤون التخطيط والبناء والميزانيات ومنع التمييز وضمان التمثيل المناسب في الوظائف الحكومية وتحسين التعليم والاندماج في المجتمع وفي الاقتصاد الإسرائيلي”.

منذ عام 2007 بدأت المؤسسة الإسرائيلية بوضع مخططات وبرامج لتسريع اندماج الاقتصاد العربي في الاقتصاد الاسرائيلي وأسواقه، والاستفادة من طاقته الاقتصادية الكامنة إلى ما هو أبعد من قدراته الاستهلاكية، عبر طرح برامج نيوليبرالية معتمدة على قوى السوق. وقامت الحكومات الإسرائيلية بتنفيذ عدة خطوات على أرض الواقع تعكس تغييراً ما في السياسات الاقتصادية، ومنها تحديدا إقامة “سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي – الدرزي – الشركسي” ومبادرات لإقامة صناديق استثمار تعمل في الاقتصاد العربي. كما بدأ عدد من المؤسسات الإسرائيلية، في السنوات الاخيرة، بالعمل على دمج العرب في الشركات الإسرائيلية الخاصة وفي الصناعات المتطورة والمعلوماتية. وافتتحت بعض الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الحوسبة فروعاً في البلدات العربية لتشغيل موظفين عرب.

رغم ما تظهره هذه الخطوات من تحول في السياسات، إلا أن فهمها من خلال علاقتها بأهداف السياسات الاقتصادية للدولة توضح عدم وجود تغير جوهري في أهداف الدولة الاقتصادية تجاه الفلسطينيين، وأن هذا التغيير يتناسق مع مصالح الدولة، إذ ينتمي وكلاء التغير من طرف الفلسطينيين، الذين تتعامل معهم الحكومات الإسرائيلية، إلى القطاع الخاص العربي وهم في أغلبيتهم الساحقة رجال أعمال، يندمجون في هذا المسعى بصفتهم الشخصية ودون أن يكون لديهم مشروع اقتصادي عام. وهذا، بينما تستثني الدولة القيادات العربية والأحزاب العربية من مشاريعها تلك. ولا يشمل تغير السياسات محاور بإمكانها خلق تنمية وتطوير اقتصادي مستدام ومستقل عن نوايا الحكومة.

مراجعة مخرجات ونتائج السياسة الاقتصادية الحالية تجاه الفلسطينيين في إسرائيل (الاقتصاد العربي)، في ضوء تبني سياسة اقتصادية ليبرالية، توضح ان السياسة الراهنة تهدف إلى الحفاظ على التمايز الاقتصادي بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العبري وإلى تكريس تفوق الأغلبية اليهودية وتبعية الأقلية العربية للاقتصاد الإسرائيلي وللدولة، وتعرقل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للاقتصاد العربي. وما زالت الدولة هي الموجه والمحرك والضابط لتطور الاقتصاد العربي عن طريق “السلطة الحكومية لتطوير الاقتصاد العربي”.

مقارنة مؤشرات اقتصادية أساسية لدى المجتمع الفلسطيني في الداخل، مثل معدلات الدخل، المشاركة في أسواق العمل والبطالة، والمشاركة في أسواق العمل وفقا للفروع الاقتصادية والمهن، منذ العام 2007 وحتى العام 2015، توضح وجود تحسن في الحالة الاقتصادية المطلقة للمجتمع العربي (أي مقارنة الوضع الاقتصادي الراهن مع الوضع ما قبل عشر سنوات)، لكن مقارنة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي توضح أن الفجوات ما زالت قائمة، بل توسعت في بعض المؤشرات. لذلك، يمكن القول إن التحسن في بعض المؤشرات داخل المجتمع العربي قد يكون ناتجاً عن توسع الاقتصاد الإسرائيلي والنمو الاقتصادي الكلي وبسبب ارتفاع مستويات المعيشة والناتج السنوي للفرد في إسرائيل، وليس نتاج الخطط والسياسات الاقتصادية المنتهجة تجاه الاقتصاد العربي، بالضرورة. ويمكن القول أيضا إن السياسيات الاقتصادية قد تحسن الحالة الاقتصادية للعرب، لكنها تهتم بأن تبقي على الفجوات بين الاقتصاد العربي والاقتصاد اليهودي، واستمرار دونية الاقتصاد العربي وتعلّقه بالاقتصاد اليهودي. في هذه الحالة، لا يمكن الحديث عن نهج اقتصادي ليبرالي حقيقي تجاه الاقتصاد العربي، إنما هو اقتصاد ليبرالي مجنَّد ومسيَّر في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي والأهداف السياسية الحكومية. أي أن التغيرات في الاقتصاد العربي تبقى مشروطة بخدمة احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي وعدم خلق خلل في ميزان القوة بين السكان العرب والسكان اليهود أو تعزيز المطالب الاقتصادية والتطلعات السياسية للفلسطينيين داخل إسرائيل.

بالمجمل، يمكن القول إن التحول في السياسات الاقتصادية تجاه الاقتصاد العربي ساهم في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية عبر إبراز الحاجة إلى تنمية وتطوير الاقتصاد العربي، وإلى ضخ ميزانيات وتغيير السياسات لتغيير الحالة الاقتصادية. لكن من الصعب أن نرى كيف ستنجح هذه الجهود والموارد البسيطة نسبياً في خلق بيئة استثمار جدية وزيادة الإنتاجية ورفع المشاركة في القوى العاملة ورفع الدخل الإجمالي، وهي موارد ضرورية لخلق تطوير ونمو اقتصادي مستدام، ليواكب الاقتصاد العربي اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والأهمّ، أن هذه السياسات بعيدة عن نموذج الاقتصاد الليبرالي الذي تتغنى به الحكومات الإسرائيلية، إذ ما زالت الحكومة تضبط وتسيطر على وتيرة النمو والتطوير الاقتصادي، بواسطة “السلطة الحكومية لتطوير الاقتصاد العربي” والميزانيات المخصصة لها.

 

*يعتمد جزء من هذا المقال على مداخلة قُدِّمت في ورشة عمل بعنوان “الاقتصاد السياسي للفلسطينيين في إسرائيل: بين الكولونيالية والنيو ليبرالية” نظمها مركز “مدى الكرمل” في حيفا و”معهد فان لير” في القدس.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][our_team style=”vertical” heading=”د. امطانس شحادة ” image=”1391″]د. امطانس شحادة هو أمين عام حزب التجمع الوطني الديموقراطي، ومتخصص في الاقتصاد السياسي
[/our_team][/vc_column][/vc_row]